Patientrettigheder

Tandprotese garanti, service og patientrettigheder

Udover de lovbestemte patientrettigheder og klagemuligheder tilbyder Tandprotetikeren desuden:

  • Skriftlig behandlingsplan med specificerede priser.
  • Hjælp til og vejledning om ansøgning om tilskud til tandproteser.
  • Ret til at få din behandling forelagt til bedømmelse af en anden behandler i Tandprotetikeren.
  • Ret til at skifte til en anden behandler og få overført påbegyndte arbejder med alle nødvendige dokumentationer.
  • Ret til at få en klage forelagt og bedømt af Tandprotetikerens Faglige Udvalg. Tandprotetikerens Faglige Udvalgs bedømmelse og afgørelse er bindende for den behandler, der klages over, mens patienten fuldt ud bevarer sine muligheder for at klage videre til de offentlige instanser.
  • Ret til 5 års kollektiv og landsdækkende garanti på nye tandproteser.
  • Ret til GRATIS garantireparationer på nærmeste Tandprotetikeren klinik, hvis behov opstår under rejse eller efter flytning.